JOHN MCCALL

ARCHITECTS

Form Reflects Function
Inspiration And Delight
Aspirations Encompassed
Meeting Community Needs
Flexibility For The Future
Design With Heart & Soul

JOHN MCCALL

ARCHITECTS

Architecture
Regeneration
ECO Design
Interior Design
CDM

Rydyn ni wedi bod yn ymarfer bensaernïol am bron i chwarter canrif yn dylunio pob math o dai cyffredinol ac anghenion arbenning, pensaerniaeth masnachol a chymunedol, sydd yn canolbwyntio ar anghenion cleientiad, defnyddwyr a thrigolion. Rydyn ni’n credu y dylai cynaliadwyedd fod yn ganolog i bob prosiect.

Dangosir isod rhai o’n prosiectau anghenion arbenning a gofal ychwanegol. Cofiwch ymweld â’n tudalennau newyddion er mwyn gweld sut mae ein prosiectau gofal ychwanegol yn dod yn eu blaen megis Earl Lea, Marwood Towers a Ninian Gardens, neu ein tudalen sydd yn dangos ein hanes hir o waith yn y maes hwn.

Hwb Dinbych

Hwb Dinbych

Ailddatblygu safle canol y dref ’brownfield’ i greu cynllun…..

Gofal Ychwanegol Llangefni

Gofal Ychwanegol Llangefni

Datblygiad yn cynnwys 63 o fflatiau 1 a 2 ystafell o…..

Ailddatblygu Hwb Rhyl

Ailddatblygu Hwb Rhyl

Cynllun ailddatblygu i addasu safle yng nghanol tref…..

Sealand Avenue, Garden City

Sealand Avenue, Garden City

Cynllun gymysg breswyl o 6 tŷ a 10 o fflatiau ar safle hen…..

Cynaliadwyedd

Adeiladau yn defnyddio hyd at 40%

Mae adeiladau yn defnyddio bron i 40% o egni’r byd – nid oes angen iddynt.

Arbed egni yn hen ffasiwn

Mae llawer o’r technolegau arbed egni a ddefnyddir heddiw wedi bod ar gael ers y 1970au. Os y bydden ni wedi dechrau adeildau tai egni isel 40 mlynedd yn ôl, byddai traean o dai yn arbed egni erbyn hyn yn hytrech na gwastraffu!

Iechyd da a golau naturiol yn gysylltiedig

Mae golau dydd o ansawdd da yn ffactor pwysig wrth fyw bywyd iach, felly dylai ffenestri preswyl fod yn ddigon mawr i ddarparu preswylwyr gyda’r golau y mae’r corf ei angen. Ewch ar wefan TheDaylightingSite am ragor o wybodaeth.

Colledion gwres awyru yn uchel mewn cartrefi newydd

Mewn tŷ modern wedi’i insiwleiddio’n dda, y ffordd mwyaf amlwg o golli gwres yw drafftiau ac awyru. Gall y defnydd o awyru mecanyddol gyda system adfer gwres (MVHR) ar y cyd â cragen allanol sydd yn arbed drafftiau wedi’i selio yn dda fod o fudd enfawr.

JMA staff Q.A & Management pages: ISO 9001 . ISO 14001.

Newyddion Perthnasol

John McCall Architects are currently looking for both Architectural and Technical staff for their Liverpool Studio.......

Ivy Mews, Garston Old Road, Liverpool, has been approved at Planning...

Merry Christmas & A Happy New Year from all the team @ John McCall Architects...