JOHN MCCALL

ARCHITECTS

Form Reflects Function
Inspiration And Delight
Aspirations Encompassed
Meeting Community Needs
Flexibility For The Future
Design With Heart & Soul

JOHN MCCALL

ARCHITECTS

Architecture
Regeneration
ECO Design
Interior Design
CDM

Rydyn ni wedi bod yn ymarfer bensaernïol am bron i chwarter canrif yn dylunio pob math o dai cyffredinol ac anghenion arbenning, pensaerniaeth masnachol a chymunedol, sydd yn canolbwyntio ar anghenion cleientiad, defnyddwyr a thrigolion. Rydyn ni’n credu y dylai cynaliadwyedd fod yn ganolog i bob prosiect.

Dangosir isod rhai o’n prosiectau anghenion arbenning a gofal ychwanegol. Cofiwch ymweld â’n tudalennau newyddion er mwyn gweld sut mae ein prosiectau gofal ychwanegol yn dod yn eu blaen megis Earl Lea, Marwood Towers a Ninian Gardens, neu ein tudalen sydd yn dangos ein hanes hir o waith yn y maes hwn.

Hwb Dinbych

Hwb Dinbych

Ailddatblygu safle canol y dref ’brownfield’ i greu cynllun…..

Gofal Ychwanegol Llangefni

Gofal Ychwanegol Llangefni

Datblygiad yn cynnwys 63 o fflatiau 1 a 2 ystafell o…..

Ailddatblygu Hwb Rhyl

Ailddatblygu Hwb Rhyl

Cynllun ailddatblygu i addasu safle yng nghanol tref…..

Sealand Avenue, Garden City

Sealand Avenue, Garden City

Cynllun gymysg breswyl o 6 tŷ a 10 o fflatiau ar safle hen…..

Cynaliadwyedd

Adeiladau yn defnyddio hyd at 40%

Mae adeiladau yn defnyddio bron i 40% o egni’r byd – nid oes angen iddynt.

Arbed egni yn hen ffasiwn

Mae llawer o’r technolegau arbed egni a ddefnyddir heddiw wedi bod ar gael ers y 1970au. Os y bydden ni wedi dechrau adeildau tai egni isel 40 mlynedd yn ôl, byddai traean o dai yn arbed egni erbyn hyn yn hytrech na gwastraffu!

Iechyd da a golau naturiol yn gysylltiedig

Mae golau dydd o ansawdd da yn ffactor pwysig wrth fyw bywyd iach, felly dylai ffenestri preswyl fod yn ddigon mawr i ddarparu preswylwyr gyda’r golau y mae’r corf ei angen. Ewch ar wefan TheDaylightingSite am ragor o wybodaeth.

Colledion gwres awyru yn uchel mewn cartrefi newydd

Mewn tŷ modern wedi’i insiwleiddio’n dda, y ffordd mwyaf amlwg o golli gwres yw drafftiau ac awyru. Gall y defnydd o awyru mecanyddol gyda system adfer gwres (MVHR) ar y cyd â cragen allanol sydd yn arbed drafftiau wedi’i selio yn dda fod o fudd enfawr.

JMA staff Q.A & Management pages: ISO 9001 . ISO 14001.

Newyddion Perthnasol

John McCall Architects are looking for a Principle Designer:- To start as soon as possible....

Ivy Mews, Garston Old Road, Liverpool, has been approved at Planning...

Merry Christmas & A Happy New Year from all the team @ John McCall Architects...