5 RICS Shortlistings

JMA buildings shortlisted for 5 awards in 3 RICS Regions

 The construction of over 200 houses for Sale, Shared Ownership and  Rent across Staffordshire as part of a joint venture partnership. The Ascent Programme is a development programme providing affordable housing for local people delivered and managed by a local RSL – Moorlands Housing.
Sealand Avenue, Garden City: Cynllun gymysg breswyl o 6 tŷ a 10 o fflatiau ar safle hen neuadd snwcer yng Glannau Dyfrdwy, Gogledd Cymru. Roedd y cynllun i fod yn gydnaws â’r strydlun presennol wrth darparu cymysgedd gyfoes o tai ffurff efeilldai. Ceir y fflatiau 1 a 2 ystafell wely myneidiad preifat ac felly cynnal esthetig tŷ ar hyd y ffryntiad y stryd.
Severn Drive is located in Pemberton, near Wigan and has easy access to the major conurbations. The scheme comprises 32 new build houses on a site within an existing residential area. Both the materials and massing of the units were chosen so as to reflect the surroundings, but still provide a modern and inventive appearance through their massing and elevational features.

Hwb Dinbych: Ailddatblygu safle canol y dref ’brownfield’ i greu cynllun newydd defnydd cymysg sydd yn cynnwys cyfleusterau preswyl, canolfan fenter ieuenctid acaddysgol ar gyfer Coleg Llandrillo. Nod y prosiect yw creu canolfan a fydd yn darparu cefnogaeth i bobl ifanc yn gyffredinol sydd â risg o dan gyflawni mewn bywyd, yn enwedig mewn dysgu,datblygu sgiliau a sicrhau cyflogaeth yn y dyfodol.

The Buildings & Energy Efficiency Award Winning private house on the Wirral was designed to have very low energy usage and is constructed using an exceptionally well insulated masonry and concrete structure, triple glazed windows, air source heat pump and is carefully orientated to make the most of the solar gains and to maximise the electricity generating roof panels. Running cost: £15 per year.