Sealand Avenue, Garden City

Cynllun gymysg breswyl o 6 tŷ a 10 o fflatiau ar safle hen neuadd snwcer yng Glannau Dyfrdwy, Gogledd Cymru.

Cleient: Grŵp Tai Pennaf
Gwerth: £1,390,000
Cwblhawyd: 2015
Lleoliad: ‘Garden City’, Glannau Dyfrdwy

Roedd y cynllun i fod yn gydnaws â’r strydlun presennol wrth darparu cymysgedd gyfoes o tai ffurff efeilldai. Ceir y fflatiau 1 a 2 ystafell wely myneidiad preifat ac felly cynnal esthetig tŷ ar hyd y ffryntiad y stryd.

• Nodwedd ffenestri cornel yn rhan o athroniaeth dylunio i greu canolbwyntiau mewn lleoliadau allweddol o fewn y datblygiad.
• Roedd y raddfa trefol wedi cael ei ystyried yn ofalus i gysoni gyda’r lleoliad presennol.
• Roedd cowrt preifat wedi’i gynnwys fel rhan o’r cynllun a oedd yn cynnwys parcio preifat a thirlunio er mwyn cael ei ddefnyddio gan y preswylwyr.

To read the English version of this page, click here

Other JMA Projects