Ailddatblygu Hwb Rhyl

Cynllun ailddatblygu i addasu safle yng nghanol tref presennol i swyddfeydd masnachol newydd a fflat llawr gwaelod.

 

Cleient: Grŵp Tai Pennaf
Gwerth: £85,000
Cwblhawyd: 2015
Lleoliad: Rhyl, Dinbych

Roedd y prosiect hwn yn gynllun bach cymhleth i ddod yn ôl i ddefnydd adeilad masnachol yng nghanol y dref a oedd wedi mynd allan o arfer yn dilyn prosiect estyniad a thrawsnewid anghyflawn.

Ynghyd â’n cleientiaid Grŵp Tai Pennaf wnaethom sefydlu bod gorddarpariaeth o ofod masnachol yn y cynllun ac gweithiom i wahanu’r adeilad mewn dau ac ail- sefydlu’r rhaniadau gwreiddiol rhwng yr adeiladau presennol.

Gweithiodd y tîm dylunio gyda’r contractwyr i oresgyn y niferoedd o problemau a gyflwynwyd yn ystod y dylunio, stribed allan ac ailgyflunio i ddarparu adeilad sydd nid yn unig wedi gwneud llwyddiant o adeilad heb ei ddefnyddio ond hefyd yn gweithredu fel generadur ar gyfer gwelliannu yr ardal leol.

To see the English translation of this page, click here

Related Projects