Gofal Ychwanegol Llangefni, Ynys Môn

Datblygiad yn cynnwys 63 o fflatiau 1 a 2 ystafell o ansawdd uchel sydd yn canolbwyntio o gwmpas gyfleuster canolbwynt cymunedol.

Cleient: Grŵp Tai Pennaf
Gwerth: dan dendr/negodi
Cwblhawyd: haf 2017
Lleoliad: Llangefni, Ynys Môn

Mae’r cynllun wedi ei lleoli ar safle hen ysgol yn agos at ganol y dref hanesyddol Llangefni, Ynys Môn.

Drwy fanteisio ar y topograffi presennol rydym wedi datblygu adeilad sy’n grisiau i lawr y safle i gyflwyno gardd breifat i ddarparu ar gyfer anghenion tenantiaid sy’n dioddef o ddementia gan ganiatáu mynediad hawdd a rhyngweithio gyda’u cymdogion.

Gwelwn bod y cysyniad dylunio yn ceisio ddarparu adeilad sy’n wynebu cyhoeddus deinamig a adnabyddadwy sy’n newid ei natur yn fewnol lle y mae’n darparu ar raddfa fwy cartrefol a palet o ddefnyddiau.

Mae’r corneli esthetig wedi cael eu cydbwyso yn erbyn yr awydd i gynnal ymagwedd hyblyg tuag at y dyluniad ac o ganlyniad, mae’n caniatau addasu yn y dyfodol ac i annog ymdeimlad o hunaniaeth a gymdogaeth o fewn y datblygiad.

To see the English translation of this page, click here

Related Projects