Mai 2015: Hwb yn ennill yng Ngwobrau RIBA Rhanbarthol Cymru.

Ebrill 2015: Hwb yn ennill gwobr ar noson wobrwyo UK Housing Award; Datblygiad Rhagorol y Flwyddyn.

“Mae’r gwahaniaeth i’r gymuned yn amlwg; mae marc ar y dirwedd wedi cael ei drawsnewid i mewn i ddatblygiad porth modern, deniadol i ganol tref Dinbych.”

Hwb Dinbych:

Ailddatblygu safle canol y dref ’brownfield’ i greu cynllun newydd defnydd cymysg sydd yn cynnwys cyfleusterau preswyl, canolfan fenter ieuenctid acaddysgol ar gyfer Coleg Llandrillo.

Cleient: Grŵp Cynefin (gynt Cymdeithas Tai Clwyd)
Gwerth: £2.0 miliwn
Cwblhawyd: 2014
Lleoliad: Dinbych, Gogledd Cymru

Nod y prosiect yw creu canolfan a fydd yn darparu cefnogaeth i bobl ifanc yn gyffredinol sydd â risg o dan gyflawni mewn bywyd, yn enwedig mewn dysgu,datblygu sgiliau a sicrhau cyflogaeth yn y dyfodol.

Mae’r cynllun yn cynnwys:

  • Prosiect tai cefnogol ar gyfer pobl ifanc 16-25 oed, yn darparu 6 rhandai hunangynhwysol ar y safle
  • Canolfan fenter ieuenctid yn cwmpasu ystod oedran 11 – 25 a darparu sgiliau galwedigaethol, mynediad at fusnes ymgynghori priodol, cwnsela a cefnogaeth mentora, cyfleusterau dysgu ffurfiol ac anffurfiol yn ogystal â darparu porth i wasanaethau ieuenctid eraill
  • Roedd gofod addysgol ar safle, ar gyfer Coleg Llandrillo wedi’i gynnwys yn y cynllun, er mwyn helpu i annog ac ysbrydoli pobl i mewn i addysg bellach
  • Nodweddion gynaliadwyedd yn cynnwys: deunyddiau ailgylchadwy, pŵer solar, ailgylchu dŵr llwyd, lefelau uchel o inswleiddio, lefelau uchel o olau dyddnaturiol, gwasanaethau ynni effeithlon mecanyddol a thrydanol.

Yn awr i’w gweld ar wefan y Gymdeithas Datblygu Copr.

Related Projects